!--Start of Tawk.to Script--> !--Start of Tawk.to Script-->


 

 

Dekorpa, 2016 yılında Şahabettin YILDIRIM tarafından kurulmuş olup, yapı dekorasyon tasarım uygulama alanında faaliyet göstermektedir. İnşaat mühendisleri ve yaratıcı mimarlardan oluşan ekibimiz, yapmış olduğu çalışmalarında yakın çevresine uyumlu modern çizgiler kullanarak özgün eserler çıkartmaktadır. Mevcut ve gelecekteki tüm ihtiyaçları önceden belirleyip sürdürülebilir yaşam kalitenize öncülük etmektedir. Nitelikli yaşam alanları oluşturmada başarımız oldukca yüksektir.

Ağırlıklı olarak konut, ticari, ofis, konaklama ve kamu alanlarında hizmet vermekteyiz.

Değerlerimiz;

* Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyeti doğrultusunda kullanmak,

 

* Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek,

 

* İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, keliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini sizlere sunmak,

 

* Güvenli, ergonomik, size özel yaşam alanları inşa etmek…

 

İnsan Kaynakları Politikalarının ana hedefi; çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini işlerine etkin ve verimli bir biçimde yansıtmalarını

 

sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanması, değerlerini koruyarak, hedeflerimize ulaşma yolunda motivasyonu yüksek çalışanların 

 

oluşturduğu kurum kültürü yaratmak.

 

Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır. İşe alım sürecindeki amacımız, müessesemizin  başarısına

katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesidir.

Personel seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık,
 
proaktif, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişileri şirkete kazandırmaktır.
 
 Dekorpa Teklif Al
Whatsapp